Булінг

Чернігівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 18

Чернігівської місьої ради  Чернігівської області

Н А К А З

30  серпня 2021 року                  м. Чернігів                                           №140

Про створення безпечного освітнього

середовища та попередження і протидію

булінгу (цькуванню)

           Відповідно до статей 25 та 64 Закону України «Про освіту», на виконання  наказу Міністерства світи і науки України від 26.02.2020 № 293 «Про затвердження плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти», керуючись листом Управління освіти і  науки  Чернігівської  обласної  державної  адміністрації від 14.06.2021 № 06-14/2048, відповідно до листа Управління освіти Чернігівської міської ради від 16.06.2021 №529/2-09.01/2021 «Про окремі питання виявлення та протидії булінгу» та з метою створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти,

НАКАЗУЮ:

1. Продовжувати роботу над створенням у закладі освіти атмосфери спільної поваги та відповідального ставлення один до одного під час міжособистісної взаємодії учасників освітнього процесу.

Постійно

Учасники освітнього процесу

2. Забезпечити виконання Порядку реагування на випадки булінгу

(цькування), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 року №1646, зареєстрованим в міністерстві юстиції України 03 лютого2020 року за №111/34394

                                                                          Постійно

                                                                          Учасники освітнього процесу

3. Соціально-психологічній службі школи провести моніторинг стану фізичного та емоційно-психологічного середовища, з’ясування причин, ризиків виникнення випадків булінгу (цькування) у закладі.

                                                                           До 01.09.2021 р.

                                                                           Зелена Г.В.

                                                                           Крисько О.С.

4. Створити Комісію з розгляду випадків булінгу (цькування) серед учасників освітнього процесу та затвердити її склад:

Голова комісії –           Хоменко І.М. –директор школи

Заступник

голови комісії –          Зелена Г.В. –заступник директора школи з НВР

Секретар –                             Бивалькевич В.А. –заступник директора школи з ВР

Члени комісії:               Кузіна І.М. –практичний психолог

Крисько О.С.–соціальний педагог

Яшнікова Т.Л. –педагог-організатор

Кліменко Н.А. –медична сестра

Федан Т.В. –вчитель початкової ланки

Немировська Н.І. –вчитель історії та правознавства

         4.1. Призначити секретаря комісії, Бивалькевич В.А., відповідальною особою, яка приймає та реєструє звернення учасників освітнього процесу щодо булінгу.

5. Затвердити  План заходів щодо запобігання та протидії булінгу (цькування)  на 2021-2022 навчальний рік (Додаток 1).

                                                                          Серпень 2021 року

        6. Заступнику директора з ВР, соціальному педагогу, практичному психологу, педагогу-організатору :

        6.1. Проводити просвітницьку роботу з учасниками освітнього процесу щодо попередження та протидії булінгу (цькуванню).

                                                                          Протягом 2021-2022 н.р.

                                                                          Бивалькевич В.А.

                                                                          Крисько О.С.

                                                                          Кузіна І.М.

                                                                          Яшнікова Т.Л.

         6.2. Вживати заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг (цькування), стали його свідками або потерпіли від булінгу (цькування) (згідно з рішеннями комісії закладу освіти з розгляду випадків булінгу (цькування).

                                                                          За потреби                                                                                                        Бивалькевич В.А.

                                                                          Крисько О.С.

                                                                          Кузіна І.М.

                                                                          Яшнікова Т.Л.

7. Класоводам та класним керівникам 1-11 класів:

7.1. Продовжувати роботу над ознайомленням здобувачів освіти щодо правил поведінки під час освітнього процесу та відповідними санкціями за їх порушення.

                                                                          Постійно

                                                                          Класоводи та

                                                                          класні керівники 1-11 класів

7.2. Забезпечувати виконання Плану заходів щодо запобігання та протидії

булінгу (цькування)  на 2021-2022 н.р.

                                                                          Постійно

                                                                          Класоводи та

                                                                          класні керівники 1-11 класів

7.3. Проводити роз’яснювальну роботу з учнями та батьками щодо їх відповідальності за дії, які прирівнюються до булінгу.

                                                                          Постійно

                                                                          Класоводи та

                                                                          класні керівники 1-11 класів

7.4. Продовжувати ознайомлення здобувачів освіти з безпечними способами повідомлення про випадки булінгу (цькування) або інші прояви насильства, учасниками або свідками яких вони стали.

                                                                          Постійно

                                                                          Класоводи та

                                                                          класні керівники 1-11 класів

7.5. Інформувати батьків з процедурами повідомлення та реагування на випадки, якщо їх дитина потерпає від насильства задля їх впевненості, що заклад освіти буде реагувати на ці повідомлення належним чином відповідно до чинного законодавства.

                                                                          Постійно

                                                                          Класоводи та

                                                                          класні керівники 1-11 класів

8. Відповідно до Закону України «Про освіту» на сайті закладу освіти оприлюднити та забезпечити відкритий доступ до інформації та документів, зокрема:

– План заходів щодо запобігання та протидії булінгу (цькування)  на 2020-2021 навчальний рік;

– порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти;

– порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування).

                                                                           До 01.09.2021 р.

                                                                           Відп. Сила М.Ф.

         9. Інформувати управління освіти про проведену роботу, заповнюючи форму»Питання щодо виявлення та протидії булінгу» на сайті https://cg/isuo/org/.

                                                                           Щорічно

                                                                           До 20 грудня та

                                                                           до 16 червня

10. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор школи                                                                         І.ХОМЕНКО

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                  наказом директора

                                                                   від 30 серпня 2021№140

ПЛАН ЗАХОДІВ

ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ БУЛІНГУ (ЦЬКУВАННЯ)  НА 2021-2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

№ з\пНазва заходуТермін проведенняКласиВідповідальний
1.Створення на офіційному сайті закладу освіти сторінки «Протидія булінгу»Серпень 2021 р. Сила М.Ф.
2.Розміщення на інформаційному стенді номери телефону дитячої гарячої лінії  довіри 116 111 або 0 800 500 225 Серпень 2021 р. Яшнікова т.Л.
3.Вивчення законодавчих документів, практик протидії цькуваннюВпродовж рокуПед.. працівникиАдміністрація школи
4.Публікування на сайті школи правил поведінки здобувачів освіти в закладі освіти, плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти, порядку подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування), порядку реагування на доведені випадки булінгу (цькування) та відповідальність осіб, причетних до булінгуСерпень 2021 р Сила М.Ф.
5.Перегляд відео-презентацій «Булінг в школі. Як його розпізнати?»Вересень 2021 р.1-11Педагог-організатор Яшнікова Т.Л.
6.Тренінгове заняття «Профілактика булінгу в учнівському середовищі».Жовтень 2021 р.5-11Соц. педагог Крисько О.С.
7.Проведення засідання методичного об’єднання класних керівників 1-11 кл. на тему «Організація та проведення профілактичної роботи щодо попередження випадків боулінгу серед учасників освітнього процесу»Жовтень 2021 р.Класні керівники 1-11Заступник директора з ВР Бивалькевич В.А.
8.Складання та розповсюдження серед учнів 1-11кл. листівок на тему «Не стань жертвою булінгу»Жовтень-листопад 2021 р.11Педагог-організатор Яшнікова Т.Л.
9.Заняття шкільного самоврядування на тему «Не допускай насилля над ближнім»Листопад 2021 р.5-11Педагог-організатор Яшнікова Т.Л.
10.Обговорення питання протидії булінгу на загальношкільних батьківських зборах. «Шкільний булінг. Якщо ваша дитина стала його жертвою»Листопад 2021 р.Батьки учнів 1-11 класівЗаступник директора з ВР Бивалькевич В.А.
11.Виховні години по класах з тем: «Змінюй в собі негативне ставлення до інших», «Допоможи собі рятуючи інших», «Стережись! Бо, що посієш, то й пожнеш», «Про стосунки в учнівському середовищі», «Кібербулінг! Який він?»Протягом року1-11Класоводи та Класні керівники 1-11 класів
12.Організація співпраці з фахівцями СЮП, ССД, ЦСССДМ щодо профілактичної роботи з питань попередження булінгу та насильству в сім’ях згідно окремих планів спільних дій.Протягом року Заступник з ВР Бивалькевич В.А.
13.Години відвертого спілкування за участю офіцерів поліції «Не допускай проявів буліну над собою. Допоможи другу».Упродовж року8-11Застуник директора з ВР Бивалькевич В.А., шкільні офіцери поліції
14.Соціально-педагогічний патронажЗа потреби1-11Соц.педагог Крисько О.С.
15.Години психологаУпродовж року1-11Практичний психолог Кузіна І.М.
16.Розгляд заяв про випадки булінгу (цькування) здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб, проведення розслідування, засідання комісії з розгляду випадків булінгу (цькування), прийняття рішення за результатамиЗа наявності Директор школи Хоменко І.М.
17.Зустріч із представниками юстиції. Лекція «Stop булінг!»Січень 2022р.8-9Немировська Н.І., представники юстиції
18.Конкурс-виставка плакатів на тему «Шкільному булінгу скажемо – НІ!Лютий 2022 р.1-11Педагог-організатор Яшнікова Т.Л.
19.Профілактичні бесіди із здобувачами освіти щодо попередження злочинності та правопорушень, жорстокого поводження з дітьми, запобігання дитячій бездоглядності, здійснення правового виховання, формування моральних цінностей та якостей, пропаганда здорового способу життяУпродовж року1-11Класоводи та Класні керівники 1-11 класів

Подання заяв або повідомлень про випадки булінгу (цькування)в Чернігівській загальноосвітній школі І-ІІІ ст.№ 18