1 клас 2022-2023

Шановні батьки!   «Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти»  на сайті   https://school.isuo.org/

  •  «Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти» Ви маєте можливість подати заяву на вступ дитини до

1-го класу школи. Для цього необхідно зареєструватись на сайті, обрати заклад загальної середньої освіти,  створити заявку

 та підтвердити її документами у закладі. 

  • Заклади загальної середньої освіти  мають доступ до перегляду та обробки заяв.
  • Звертаємо Вашу увагу, що залишається чинним Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти (далі – Порядок), затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018 року № 367.
  • Зарахування до закладу освіти здійснюється відповідно до наказу його керівника, що видається на підставі заяви про зарахування до закладу освіти (далі – заява про зарахування) одного з батьків, поданої особисто (з пред’явленням документа,

 що посвідчує особу заявника) за зразком згідно з додатком 1 до цього Порядку, (у 2022 році  прийом заяв у закладі освіти –  

з 01 квітня 2022 року) до якої додаються:

     1) копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа);

     2) оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/0 «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за №794/18089;

        У разі наявності та за бажанням одного з батьків дитини до заяви про зарахування може додаватися оригінал або копія висновку інклюзивно-ресурсного центру про комплексну (чи повторну) психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини чи витягу з протоколу засідання психолого-медико-педагогічної консультації.

        Батьки (один із батьків) мають право зареєструватися та подати (але обов’язково до 31 травня) необхідні документи

 (їх копії) до будь-якого закладу освіти для зарахування на вільні місця.

       Згідно з підпунктом 1 пункту 3 глави 1 розділу ІІ Порядку до 01 червня включно зараховуються усі діти, місце проживання яких на території обслуговування закладу освіти підтверджене, а також діти, які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у цьому закладі, чи дітьми працівників цього закладу освіти.

       Порядок не визначає пріоритетність у зарахуванні дітей цих чотирьох категорій.

                 Зазначаємо, що електронна реєстрація до закладу загальної середньої освіти також не встановлює  черговість зарахування,

          а  електронна заявка не є підставою для зарахування дитини до закладу загальної середньої освіти.                                                                                                                                                               З повагою адміністрація ЗОШ №18